Kostenbesparing

Voor alle werkzaamheden die onder water verricht worden, hoeft uw bad niet meer leeg. Dit bespaart u veel kosten. Denk hierbij aan de voordelen: geen waterverlies, geen opwarmkosten en geen inkomstenderving door een gesloten zwembad. Bij de meeste werkzaamheden in uw zwembad, uitgevoerd door Orka zwembad-reparaties en duikservice, kunnen uw klanten gewoon door blijven zwemmen!

Onderwater-werkzaamheden zwembaden

Tegelreparaties

Wij repareren voor u snel en vakkundig alle defecten aan tegelwerken. Bij kans op letsel van uw bezoekers door een defect trachten wij een reparatie uit te voeren binnen 24 uur na contact.

Kit- en voegwerken

Onder water: verlijmend kitten, vervangen/renoveren van voegwerk, plaatsen van kitnaden.

Boren

Wij boren op uw verzoek alle mogelijke diameters onder water! Voor o.a. bevestigingsdoeleinden of nieuwe doorvoeringen hoeft uw zwembad ook niet meer leeg.

Onderwaterverlichting

Onder water demontage en montage van onderwaterverlichting. Leveren van LED verlichting.

Inspectie en reinigen beweegbare bodems

Door onze samenwerking met meerdere leveranciers van beweegbare bodems zijn wij bekend met diverse vloeren en systemen! Met behulp van onze onderwater-slibzuiger verwijderen wij vuil en overige attributen vanonder uw beweegbare bodem en voeren we tevens een visuele inspectie uit. Eventueel waarneembare gebreken worden aan u getoond d m.v. een fotoverslag of live-videobeeld.

Reinigen & schoonmaken privé-zwembaden

Wij reinigen uw zwembad zonder verlies van water, ook de onderkant van uw lamellen dek kunnen wij reinigen; de onder- en bovenzijde worden beiden gereinigd zonder enig waterverlies zodat u kunt genieten van uw schone zwembad! Bovendien kunnen wij uw zwembad zomer- of winterklaar maken.

Reinigen bufferkelders

Met een hogedrukreiniger zullen wij gecontroleerd vuil en afzetting verwijderen van de wanden. Ook drijvend en overig vuil wordt verwijderd. De gehele buffer wordt visueel geinspecteerd en eventuele kleine gebreken worden verholpen. Ook ophangistallaties vervangen of plaatsen, doorvoeringen voor leidingen boren en betonreparaties zijn mogelijk.

Las- en slijpwerkzaamheden

Voor onderwater-defecten en/of renovatie aan metaalconstructies van o.a. attracties hoeft uw zwembad niet meer leeg. Wij repareren en/of verwijderen voor u deze constructies zonder enig waterverlies.

Lekdetectie

Met behulp van onze lekdetectie apparatuur kunnen wij ook uw privézwembad controleren op eventuele lekkage d.m.v. diverse methodes.

Veiligheids- en inspectiewerken

Op uw verzoek voeren wij een nauwkeurige onderwater inspectie uit welke in een verslag aan u zal worden aangeboden. Foto- en video-rapportage.